Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


kraan:geloof

2.2 Geloof

De kerk registreerde voor de invoering Burgerlijke Stand in 1811 chronologisch dopen, trouwen en wie er begraven werd. Met behulp van het kerkarchief kunnen we het oudste stuk van de familie in kaart brengen.

Het geloof van de familiegroep Kraan waar we hier mee te maken hebben, is voornamelijk Rooms-Katholiek. Generaties lang koos men altijd een partner van hetzelfde geloof. Pas na de tweede wereldoorlog raakte de religie bij de partnerkeuze geleidelijk meer op de achtergrond. Dat wil niet zeggen, dat er in het verleden helemaal geen huwelijken tussen katholieken en protestanten voorkwamen. De rooms-katholieke Adrianus "Ari" Jansz Craen 1695-1774 trouwde op 26 juli 1728 met Aagje Cornelisse van Schagen 1702-1777, die van remonstrantse huize was. Het betekende wel, dat ze niet in de kerk trouwden, maar voor het Gerecht van Middelburg (nu Reeuwijk), waar het huwelijk door de Schout voltrokken werd, met twee Schepenen als getuigen. De kinderen werden weer katholiek gedoopt.

Bidprentjes familie Kraan en Van der Pouw Kraan

Bidprentjes zijn een traditie binnen de Rooms-katholieke kerk en zijn voorzien van een religieuze afbeelding, vaak een heilige en er staat op voor- of achterzijde meestal ook een gebed. De prentjes moesten oproepen tot gebed voor de zielenheil van de overledene en zijn bedoeld om de herinnering aan de overledene vast te houden. Hieronder een aantal voorbeelden van de Rooms-Katholieke familie Kraan en Van der Pouw Kraan

Bidprentje en nagedachtenis Gerardus "Gerrit" Kraan 1883-1960. De blijmoedigheid waarmee hij, naar gelang God dit zou willen, ook de dood aanvaardde, mag aan zijn vrouw en vrienden het vertrouwen schenken, dat hij bij zijn Heer genade heeft gevonden. (1i53)Bidprentje en nagedachtenis Petrus "Piet" Kraan 1892-1969. Hij gaf zijn kinderen het voorbeeld van zijn eigen eerlijke godsdienstige overtuiging. Jaren lang heeft hij ook als kerkmeester de parochie-gemeenschap gediend. Kleur aan zijn leven: met zijn levendig temperament kon hij heftig zijn, maar ook hartelijk en begrijpend. Zijn kleurrijke verhalen zal menigeen zich blijven herinneren. (1I16)


Bidprentje en nagedachtenis Jozefus Johannes “Jozef” van der Pouw Kraan 1883-1969. Na een lange reis van 86 jaren is U dan aangekomen in het Huis van onze Vader. (1I54)


Bidprentje en nagedachtenis Anna Antje “Anna” van der Pouw Kraan 1876-1957. Steeds had ik God voor ogen. Hij was mijn kracht en mijn sterkte. Naar Uw huis ben ik altijd gegaan, om met U te zijn. (1I54)


Bidprentje en nagedachtenis Petrus "Piet" Kraan 1856-1911 Waarom, o heer, was mijn kwaal ongeneeslijk? Omdat het aldus Uw H. Wil was; en Uw Wil, o God! geschiede op aarde zooals in de hemel.. (1I34)


Bidprentje en nagedachtenis van Hendrika Johanna "Rieka" Kraan 1921-1965. Dierbare echtgenoot en kinderen. 't Is een groot offer dat God van oins vraagt, maar “wat Goed doet, is welgedaan. Gozal uw sterkte en troost zijn”! (1I09)


Bron: Wim Rosema “De grote Kranen van de Rijnlandse molens”, een genealogisch overzicht van katholieke families Kraan in Rijnland, welke afstammen van het zeventiende-eeuwse echtpaar Jan Pietersz Craen, geboren in 1667 en Aechie Claesse van den Hoeck uit Reeuwijk.

kraan/geloof.txt · Laatst gewijzigd: 2023/11/29 13:35 door dirkjankraan